Jolly Cherry
Artwort: Jolijou
Verfügbare Formate: Rahmengröße für diese Serie:
.pes, .xxx , .jef , .jef+, .exp, .vip, .vp3, .dst, .hus und .ART

Diese Serie ist nur für den großen Rahmen - ab 13 cm x 18 cm verfügbar.

 

-

127.8 x 148.5 mm
5.03 x 5.85 inch
7015 Stiche
3 Farben

 

 

-

Größe:

52.7 x 66.4 mm
2.07 x 2.61 inch
4687 Stiche
5 Farben 

-

Größe:

129.3 x 125.2 mm
5.09 x 4.93 inch
8114 Stiche
4 Farben 

-

Größe:

129.6 x 129.7 mm
5.10 x 5.11 inch
10305 Stiche
3 Farben 

-

Größe:

69.8 x 70.0 mm
2.75 x 2.76 inch
8764 Stiche
3 Farben 

Beispiele
Von myludesign

 

 

 

 

 

 

Von den kreativen Adern

 

Von Kathis Nähwelt

 

Von Silke

 

© by Huups!

Auszug aus unseren AGBs - § 7 Nutzungsrechte an Stickmusterdateien

Huups überträgt mit vollständiger Bezahlung des Kaufpreises das zeitlich und räumlich unbegrenzte, einfache und nicht übertragbare Recht, die erworbenen Stickmusterdateien im privaten Bereich zu nutzen.
Zur gewerblichen Nutzung überträgt Huups das zeitlich und räumlich unbegrenzte, einfache und nicht übertragbare Recht, die erworbenen Stickmusterdateien digital unverändert - in Originalgröße jeweils maximal fünfzig mal (50x) pro Serie auf beliebigen Trägermaterialien (Textilien, Taschen etc.) aufzubringen und diese dann zu veräußern. Dabei ist der Urheber (Designer) des Stickmusters zu nennen, wenn und soweit dieser bei einer Stickmusterserie angegeben ist.
Eine darüber hinausgehende gewerbliche Nutzung bedarf der gesonderten Vereinbarung mit Huups. Insbesondere ist es nicht gestattet, fertig gestickte Muster einzeln zu veräußern. Auch insofern bedarf es der gesonderten Vereinbarung mit Huups. Weder im privaten noch im gewerblichen Bereich überträgt Huups das Recht, die Stickmusterdateien zu vervielfältigen und/oder die Dateien zu verändern.

§ 7 Gebruiksrechten van de borduurpatronen

Indien de koper de volledige koopprijs van een borduurpatroon heeft voldaan, zijn de rechten van Huups op dat specifieke exemplaar ‘uitgeput’. Het staat de koper vrij het verkregen exemplaar voor privé-doeleinden te gebruiken.
De borduurpatronen van Huups mogen op verschillend textiel (kleding, tassen, enz.) worden gebruikt en per borduurset niet meer dan 50 keer worden verkocht. Het is daarbij verplicht de ontwerper (designer) van de
borduurpatronen bij naam te noemen indien deze bij de borduurpatroonserie staat vermeld.
Voor gebruik dat de grens van 50 verveelvoudigingen te boven gaat, is een aparte overeenkomst met Huups vereist. In het bijzonder is het niet toegestaan de kant-en-klaar geborduurde patronen los te verkopen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Huups.
Noch in de particuliere, noch in de commerciële sfeer draagt Huups het recht over de borduurpatronen te verveelvoudigen en/of de bestanden te veranderen.

Fenster schließen